Support 24/7

Vi har en supportløsning, der
passer til dit behov

Serviceaftaler

Vi tilbyder individuelle service-aftaler, der passer til dit behov

Cloud hosting

Vores cloud hosting sikrer dig et stabilt arbejdsmiljø med backup

Kvalitetsstyring

1. Ordre
Ved ordremodtagelse fremsendes ordrebekræftelse direkte til kunden.
Specificeret ordrebekræftelse med antal og priser.
Hvis muligt en dato for leveringsstart og slut.

2. Undervisning
Før ibrugtagning gennemgåes og testes systemet for eventuelle mangler.
Eventuel udarbejdelse af undervisningsmateriale.
Afholdelse af evt. kurser.
Udfærdigelse af evt. ekstra spec-manualer (selvbetjeningsmanualer, personalemanualer).

3. Installation
Installation af systemet.
Aflevering af standardmanualer.
Standby hos kunde indtil der er vished for, at systemet kører som aftalt.

4. Opfølgning
Der afholdes opfølgningsmøde efter installationen.
Eventuel ekstra tilretning af systemet efter ibrugtagning.

5. Opdatering
Tvungen opdateringsabbonnement af systemet medfører at systemet altid er ført ajour.
Der tilbydes opdatering, når der fremkommer nye versioner og/eller releases, hvis dette er relevant for den respektive kunde,.
Opdatering sker efter CCDs skøn og altid i samråd med kunden.
Opdatering og eventuel gennemførelse af test, hvor CCD skal medvirke, sker efter gældende timesatser.
Der opdateres kun efter samråd med kunden.

6. Nye platforme
Kunden vil blive tilbudt opdatering til Windows-version.
Der vil ikke ske yderligere udvikling af den DOS-baserede version.
DOS-versioner garanteres supporteret min. tre år efter Windows-version, såvidt egnet hardware er til rådighed.

7. HotLine
Der tilbydes HotLine, som dækker telefonassistance eller OnLine-support i vores normale arbejdstid mandag - torsdag 8.00 – 16.00 og fredag 8.00 - 15.00.
Der tilbydes endvidere Udvidet HotlLine (dækker alle 7 dage 24 timer – hele året).

Ja tak,
ring mig op!

Skriv dit navn og dit telefonnummer, så ringer vi dig op!

underpage