Support 24/7

Vi har en supportløsning, der
passer til dit behov

Serviceaftaler

Vi tilbyder individuelle service-aftaler, der passer til dit behov

Cloud hosting

Vores cloud hosting sikrer dig et stabilt arbejdsmiljø med backup

Online Support

Opdateringsabonnement:

Omfang:

Opdateringsabonnementet omfatter udelukkende den licenstager (herefter kaldet kunden), der har brugsret til programmet PC CASH twin leveret af CCD.

Adgang til nye opdateringer/nye versioner af programmets standardmoduler (i det følgende kaldet programopdateringer) op til en årlig softwareopdatering.

Opdateringsabonnementet er obligatorisk og skal derfor tegnes på alle maskiner, hvorfra programmet PC-CASH twin kan eksekveres.

Afgifter og betaling:

Afgiften for opdateringsabonnementet er en fast pris udregnet på grundlag af den, til enhver tid gældende prisliste fastsat af CCD.
Der faktureres frem til 31/12 i forbindelse med indgåelse af aftalen, derefter faktureres der årligt for de kommende 12 måneder den 1. januar.
Serviceaftalen løber fra ordreafgivelsen og gælder indtil den opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel til udløb af en aftaleperiode som følger kalenderåret. Forfaldstidspunkt 8 dage fra fakturadato. Prisen reguleres årligt med 5%.

Forholdsregler ved udførelse af opdateringsabonnement:

Kunden er forpligtiget til at følge de af CCD mundtlige og skriftlige anvisninger vedrørende installering og anvendelse af programopdateringer.

Ønsker kunden ikke selv at foretage opdateringer, kan dette gøres af CCD remote, hvis dette er muligt (uden beregning) eller OnSite af CCD mod betaling efter de til enhver tid gældende timepriser.

Opdateringskompatibilitet:

CCD kan ikke garantere, at kunden uden problemer kan benytte udsendte programopdateringer fuldt ud, såfremt der er foretaget specialændringer i programmet eller andre programmer, der relaterer til PC-CASH twin.

Der tages desuden forbehold for eksisterende hardwares beskaffenhed.

Immaterielle rettigheder:

CCD har ophavsretten og enhver anden rettighed til programmet, som sammen med al dertil hørende dokumentation er beskyttet i henhold til lov om dansk ophavsret.

Ophavsretten gælder tillige samtlige programopdateringer.

Programmet må ikke overdrages til tredje mand uden CCDs skriftlige samtykke.

Ansvar og begrænsning:

CCDs ansvar begrænses udelukkende til at omfatte kompatibiliteten i opdateringen og ikke følgevirkninger heraf.

Standard Hotline abonnement:

Hotline dækker, at kunden kan ringe og få hjælp indenfor normal arbejdstid (Mandag – Torsdag 8.00 og 16.00 og Fredag mellem 8.00 og 15.00) uden at blive debiteret for den ønskede hjælp. Hotline er udelukkende hjælp via telefon eller via fjernstyring.

Har kunden en internetforbindelse, serviceres der ved hjælp af dette, hermed kan CCD overtage styringen af kundens maskine, ændre de ting, der giver problemer og lukke forbindelsen igen, hvilket medfører lynhurtig igangsætning efter eventuelt driftsstop.

Nødhotline:
Uden for normal arbejdstid, er der tilknyttet en Cash Com Data nødhotline.
Cash Com Data nødhotline besvares hurtigt og effektivt af et call center, der registerer opkaldet samt problemstillingen.
Problemstillingen sendes derefter videre til Cash Com Datas vagthavende, der hurtigst muligt varetager opgaven.
- Der må forventes en vis reaktionstid på nødhotlinen
- Nødhotline er kun beregnet til driftsforstyrelser, hvorfor opkald vedr. daglig brug af systemet afvises med henvisning til support i normal arbejdstid
- Problemer i forbindelse med licenskoder behandles ikke på nødhotline, da der ikke er adgang til bogholderiet
- Cash Com Data har ikke en udkørende vagt tilknyttet, hvorfor der udelukkende er tale om hjælp via telefonen
- Problemer i forbindelse med Dankort varetages som udgangspunkt af leverandøren af dette

Opsigelse af abonnement:
Alle typer abonnementer kan kun opsiges med tre måneders varsel til udløb af en aftaleperiode, som følger kalenderåret. Opsigelsen skal ske skriftligt til CCD.

 

 

Ja tak,
ring mig op!

Skriv dit navn og dit telefonnummer, så ringer vi dig op!

underpage