Support 24/7

Vi har en supportløsning, der
passer til dit behov

Serviceaftaler

Vi tilbyder individuelle service-aftaler, der passer til dit behov

Cloud hosting

Vores cloud hosting sikrer dig et stabilt arbejdsmiljø med backup

Serviceaftaler

 

For alle licenser og support er følgende gældende:
  
Der faktureres frem til den 31./12. i forbindelse med indgåelse af aftalen, derefter faktureres der årligt for de kommende 12 måneder den 1. januar. 

Serviceaftalen løber fra ordreafgivelsen. Den gælder, indtil den opsiges af en af parterne med 4 måneders varsel til udløb af en aftaleperiode, som følger kalenderåret.

Prisen reguleres årligt med 5 %. Forfaldstidspunkt for serviceaftaler er netto 8 dage fra fakturadato.

Tilbuddet indeholder en licens til PC-POS TWIN software inkl. telefonsupport og op til en årlig softwareopdatering inden for normal åbningstid.

Normal arbejdstid regnes som mandag - torsdag fra kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.

PC-POS:
Licens til PC-POS TWIN software og kontormodul inkl. telefonsupport omfatter kun Cash Com Data standardleverancer.

Installation af programopdatering udføres af kunden i samarbejde med Cash Com Data.

Opgaver, som løses på vores telefonsupport omgående:

-          Afhjælpning af problemer opstået akut på POS-terminaler, kundedisplay, bonprinter, pengeskuffe, håndscanner, kortlæser, Addimat-lås, server og vægt

-          Spørgsmål til funktioner / betjening af POS-terminaler, som kan løses hurtigt (3 - 5 minutter)

-          Spørgsmål til funktioner / betjening af kontormodul, som kan løses hurtigt (3 - 5 minutter)

-          Betalingskort-fejlsøgning såfremt serviceaftalen er tegnet direkte med Cash Com Data

Opgaver, som løses på vores telefonsupport efter aftale:

Opgaver, som ikke løses inden for de første 3-5 minutter overleveres til vores second line support, som løser dem efter aftale, f.eks.:

-          Oprettelse af PLU-vare

-          Opdatering af software

-          Betalingskort-fejl såfremt serviceaftalen er tegnet hos ekstern partner

Der er ikke tilknyttet en Cash Com Data nødhotline, men den kan tegnes separat.

Opgaver, som kan løses mod betaling:

-          Opdatering af Twin softwaren ud over den årlige opdatering og uden for normal åbningstid

-          Ændring i eksport / import af data

-          Oprettelse af PLU-vare

-          Hjælp til genetablering efter virusangreb

-          Problemer, som opstår i forbindelse med kundens interne IT-beslutninger, som påvirker Cash Com Data-softwaren

-          Problemer, som opstår i forbindelse med tredjepartsleverandør

Ekstern backup: 
Automatisk online backup af Cash Com Data databasefiler. 
Automatisk 7-dags backup af konfigurations-/informationsdatabaser *) **) 
(Kræver internetforbindelse fra kundens PC) 
Mulighed for hurtig gendannelse af data efter hardware-nedbrud ***) 
inden for Cash Com Datas normale arbejdstid (Kræver internetforbindelse fra kundens PC) 
Ubegrænset datamængde.
  
Der kan ikke tilknyttes en Cash Com Data nødhotline.
  
* ) Oprettelse og opsætningen af automatisk backup afregnes efter tilbud. 
** ) Cash Com Data kan ikke gøres ansvarlig for tab i forbindelse med mistede data i forbindelse med gendannelse af databasen. 
***) Timeløn til gendannelse af data er ikke inkluderet i backup-aftalen, men afregnes på timeløn efter Cash Com Datas normale takster.

Løneksport:
Telefonsupport, softwareopdatering og løneksport inden for Cash Com Datas normale arbejdstid.
Inklusiv online support (Kræver internetforbindelse fra kundens PC)
Telefonsupport omfatter kun Cash Com Data-leverancer.
Telefonsupportaftalen omfatter løneksport til det i tilbuddet nævnte lønsystem.
Installation af programopdatering udføres af kunden i samarbejde med Cash Com Data.
  
Der kan ikke tilknyttes en Cash Com Data nødhotline.

Automat interface:
Telefon support og kantinesystem-software omfatter kun Cash Com Datas standardleverancer inden for Cash Com Datas normale arbejdstid.
Op til én årlig opdatering af eksisterende automat interface software (Executive / MDB2)
Installation af programopdatering udføres af kunden i samarbejde med Cash Com Data.
  
Der kan ikke tilknyttes en Cash Com Data nødhotline.

Betalingskort serviceaftaler:

Aftaler tegnet hos tredjepartsleverandør supporteres ikke af Cash Com Data.

Aftaler tegnet hos Cash Com Data supporteres efter følgende:

Betalingskort serviceaftale 1
Denne serviceaftale er for dig, som kan undvære din terminal i 1 til 2 dage, indtil vi får afsendt en ombytningsterminal. Med servicepakken ”Basis” får du gratis adgang til telefonsupport i vores kundeservice i tidsrummet mandag-fredag klokken 8-18 og fejlmelding lørdag klokken 8-16.

Konstaterer vi en fejl, som ikke kan løses telefonisk, sender vi en ombytningsterminal til forretningens adresse. Ved fejlmelding inden kl. 12 på hverdage, sender vi ombytningsterminalen samme dag. Ved fejlmelding efter kl. 12 på hverdage, afsender vi ombytningsterminalen på den næste hverdag.
Du får ingen ekstraregning for reparationen (gælder f.eks. ikke ved misbrug, hærværk og væskeskade) og kan tage imod betalinger igen, så snart du modtager din ombytningsterminal.

Betalingskort serviceaftale 2
Denne serviceaftale er for dig, der ikke kan undvære terminalen. Med servicepakken ”Premium” får du gratis adgang til telefonsupport i vores kundeservice i tidsrummet mandag-fredag klokken 8-20 og fejlmelding lørdag klokken 8-16.

Såfremt vi konstaterer en fejl, der ikke kan løses telefonisk, kan du få en tekniker ud i din forretning med en ombytningsterminal inden for 4 timer, efter fejlmeldingen er registreret hos os. Dette gælder alle hverdage. Det defekte udstyr kommer ind til os, hvor efter vi reparerer det og sætter det på vores ombytningslager.

Du får ingen ekstraregning for reparationen (gælder f.eks. ikke ved misbrug, hærværk og væskeskade) og kan tage imod betalinger igen, så snart teknikeren har tilsluttet ombytningsterminalen.

I denne pakke er der også inkluderet følgende ekstra services:
Point Rapporter (webbaseret rapporteringssystem, hvor du kan se butikkens korttransaktioner), ekstra rabat ved køb af bonruller, aktivering af kontaktløs læser (NFC), oprettelse og ændring af gebyrliste.

Betalingskort serviceaftale 3
Denne serviceaftale er for dig, der ikke kan undvære terminalen og har brug for at kunne komme i kontakt med vores kundeservice alle dage inklusive søn- og helligdage. Med servicepakken ”Premium Plus” får du gratis adgang til telefonsupport i vores kundeservice i tidsrummet mandag-søndag klokken 8-22.

Såfremt vi konstaterer en fejl, der ikke kan løses telefonisk, kan du få en tekniker ud i din forretning med en ombytningsterminal inden for 4 timer, efter fejlmeldingen er registreret hos os i ovenstående tidsrum. Det defekte udstyr kommer ind til os, hvorefter vi reparerer det og sætter det på vores ombytningslager.

Du får ingen ekstraregning for reparationen (gælder f.eks. ikke ved hærværk og væskeskade) og kan tage imod betalinger igen, så snart teknikeren har tilsluttet ombytningsterminalen.

MobilePay servicepakke:
Denne serviceaftale er for dig, som kan undvære din terminal i 1 til 2 dage, indtil vi får afsendt en ombytningsterminal. Med servicepakken ”Basis” får du gratis adgang til telefonsupport i vores almindelige åbningstid.

Konstaterer vi en fejl, som ikke kan løses telefonisk, sender vi en ombytningsterminal til forretningens adresse. Ved fejlmelding inden kl. 12 på hverdage sender vi ombytningsterminalen samme dag. Ved fejlmelding efter kl. 12 på hverdage afsender vi ombytningsterminalen på den næste hverdag.

Du får ingen ekstraregning for reparationen (gælder f.eks. ikke ved misbrug, hærværk og væskeskade) og kan tage imod betalinger igen, så snart du modtager din ombytningsterminal.

Telefonsupport uden for normal åbningstid:
Til din serviceaftale kan der tilkøbes Cash Com Data nødhotline, som gælder uden for normal arbejdstid. Nødhotline besvares hurtigt og effektivt af et callcenter, der registrerer opkaldet samt problemstillingen.

Problemstillingen sendes derefter videre til Cash Com Datas vagthavende, der hurtigst muligt varetager opgaven.
- Der må forventes en vis reaktionstid på nødhotlinen
- Nødhotline er kun beregnet til driftsforstyrrelser, hvorfor opkald vedrørende daglig brug af systemet afvises med henvisning til support i normal arbejdstid
- Problemer i forbindelse med licenskoder behandles ikke på nødhotline, da der ikke er adgang til bogholderiet.
- Cash Com Data har ikke en udkørende vagt tilknyttet, hvorfor der udelukkende er tale om hjælp via telefonen
- Problemer i forbindelse med betalingskort betalingsterminaler varetages som udgangspunkt af leverandøren af dette disse

Ja tak,
ring mig op!

Skriv dit navn og dit telefonnummer, så ringer vi dig op!

underpage